Телефон за поръчки
и безплатна консултация:
0893098807

EN | BG | GR

 

Изследване за ползите от PAPA върху мъжкия фертилитет

16.12.2020 15:17:33

Изследване за ползите от PAPA върху мъжкия фертилитет

Един от най-сериозните проблеми на младите двойки в световен мащаб са трудностите при зачеване. Всяка шеста двойка в света или около 15% от населението се сблъсква с това предизвикателство. Репродуктивните проблеми вече не се свързват само с женското здраве, напротив – в почти половината от случаите, проблемите със зачеването идват от намалената мъжка репродуктивна способност.

Има различни причини за мъжкия инфертилитет. Най-разпространени са генетичните и  анатомични причини, които обикновено са в следствие от прекарани възпалителни заболявания, травми или оперативни намеси в тестикуларната област. Не са за подценяване обаче и така наречените „екзогенни фактори“, които се свързват с определени вреди, породени от средата на живот на мъжете: стрес, преумора, пушене, прекомерна употреба на алкохол и др.

В практиката съществуват различни методи за лечение на мъжкия инфертилитет, които разбира се зависят от степента на проблема. Употребата на хранителни добавки е особено подходяща, т.к тя се счита за най-малко инвазивния метод за лечение, който цели подобряване на сперматогенезата и морфофизиологичните показатели на сперматозоидите. Приемът на хранителна добавка, може да бъде както метод за лечение в някои случаи, но също така и допълнение към друг тип такова. Употребата на подходящи хранителни добавки може да бъде от особена полза както за стандартен прием с цел подобряване на мъжката репродуктивна способност, така и при ин-витро култивиране на сперматозоидите.

Точно по тази причина експертите от болница УСБАЛАГ ''Селена'',гр. Пловдив проведоха изследване за ефектите на PAPA– хранителна добавка за подобряване на мъжкия фертилитет от Vital Concept.  Целта на прочуването беше да проследи при 24-часово ин-витро култивиране, ефекта върху спермални показатели на сперматозоиди под влияние на различни концентрации от хранителна добавка.

Експертите от болница „Селена“ стигат до извода, че според резултатите на PAPA, хранителната добавка би могла да се отрази благоприятно и да  повлияе положително върху мъжката фертилност, както и може да бъде прилагана в асистирани репродуктивни технологии.

Публикуваме резултатите по-долу.

Интересът към PAPA

Комбинация от аминокиселини, антиоксиданти и витамини, необходими за нормалното възпроизводство и функционалните способности на сперматозоидите е представена в хранителната добавка PAPA от Vital Concept. Положителен ефект след тримесечна употреба е бил наблюдаван във всички спермални показатели, според които се определя диагнозата при разширен спермален анализ. Това е довело до интерес и последващи изпитвания на добавката върху сперматозоиди.

Материал и методи

Участници - група от пациенти (n-24) с изразен мъжки инфертелитет и установени понижения в референтните стойности при един, два или три фактора от проведената разширена спермограма (спермална концентрация, прогресивна подвижност и морфология, съгласно правилника на ЦАР).

Опитната постановка  включва ин-витро култивиране на сперматозоиди с различни концентрации на хранителна добавка.

Опитна постановка

След проведен първоначален спермален анализ с компютърноасистиран софтуер - CASA, впоследствие сперматозоидите са били градиентно разделени от спермалната плазма.

Така получените спермални проби са били  използвани при приготвяне на 4 тестови концентрации и контрола.

Работните разтвори са били със следните концентрации:

ПАПА1 : 0,841 mg/1ml;

ПАПА2: 0,4205 mg/1ml;

ПАПА3: 0,2102 mg/1ml;

ПАПА4: 0,1051 mg/1ml;

Контролният разтвор е съдържал само sperm washing medium

Инкубирането на сперматозоидите е проведено в продължение на 24-часа при температура 35 °C в термостат. Отчитането на резултатите отново е било проведено с компютърноасистиран софтуер - CASA за прогресивна подвижност, мотелитет, криволинейна и праволинейна спермална скорост и виталност.

Резултати

Получените резултати са представени като средно-аритметични стойности по-долу в табличен и графичен вид.

 

 

Изводи и Заключение

От проведеното изследване можем да обобщим, че приложените концентрации от хранителна добавка ПАПА, като цяло повишават стойностите на проследените спермални показатели: прогресивна подвижност, мотелитет, праволинейна и криволинейна скорост и виталност. Най-ниската използвана концентрация показва най-висока степен на промяна при първите три спермални показателя, докато степента на виталност се повлиява най-добре от използваната най-висока концентрация.

Тези резултати биха могли да се отразят благоприятно и да  повлиаят положително върху мъжката фертилност, както и могат да бъдат подходящи за прилагане в асистирани репродуктивни технологии.

 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Хранителни добавки

Vital Concept | Блог

Изследване за ползите от PAPA върху мъжкия фертилитет

Изследване за ползите от PAPA върху мъжкия фертилитет

Един от най-сериозните проблеми на младите двойки в световен мащаб са трудностите при зачеване. Всяка шеста двойка в света или около 15% от населението се Един от най-сериозните проблеми на младите двойки в световен мащаб са трудностите при зачеване. Всяка шеста двойка в света или около 15% от населението се 2022-05-09T17:11:14+03:00 Изследване за ползите от PAPA върху мъжкия фертилитет

<p><span style="font-size: 12pt;">Един от най-сериозните проблеми на младите двойки в световен мащаб са трудностите при зачеване. <strong>Всяка шеста двойка в света или около 15% от населението</strong> се сблъсква с това предизвикателство. Репродуктивните проблеми вече не се свързват само с женското здраве, напротив &ndash; <strong>в почти половината от случаите, проблемите със зачеването идват от намалената мъжка репродуктивна способност.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Има различни причини за мъжкия инфертилитет. Най-разпространени са генетичните и&nbsp; анатомични причини, които обикновено са в следствие от прекарани възпалителни заболявания, травми или оперативни намеси в тестикуларната област. Не са за подценяване обаче и така наречените <strong>&bdquo;екзогенни фактори&ldquo;</strong>, които се свързват с определени вреди, породени от средата на живот на мъжете: <strong>стрес, преумора, пушене, прекомерна употреба на алкохол и др.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">В практиката съществуват различни методи за лечение на мъжкия инфертилитет, които разбира се зависят от степента на проблема. Употребата на<strong> хранителни добавки</strong> е особено подходяща, т.к тя се счита за най-малко инвазивния метод за лечение, който цели подобряване на <strong>сперматогенезата</strong> и <strong>морфофизиологичните</strong> <strong>показатели</strong> на сперматозоидите. Приемът на хранителна добавка, може да бъде както метод за лечение в някои случаи, но също така и допълнение към друг тип такова. Употребата на подходящи хранителни добавки може да бъде от особена полза както за стандартен прием с цел подобряване на мъжката репродуктивна способност, така и при ин-витро култивиране на сперматозоидите.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Точно по тази причина експертите от болница УСБАЛАГ ''Селена'',гр. Пловдив проведоха изследване за ефектите на <span><a href="https://vitalconcept.bg/admin/blog/article/product/papa" target="_blank" rel="noopener">PAPA</a></span>&ndash; хранителна добавка за подобряване на мъжкия фертилитет от Vital Concept.&nbsp;</strong> Целта на прочуването беше да проследи при 24-часово ин-витро култивиране, ефекта върху спермални показатели на сперматозоиди под влияние на различни концентрации от хранителна добавка.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Експертите от болница &bdquo;Селена&ldquo; стигат до извода, че според резултатите на <a href="https://vitalconcept.bg/admin/blog/article/product/papa" target="_blank" rel="noopener">PAPA</a>, хранителната добавка би могла да се отрази благоприятно и да&nbsp; повлияе положително върху мъжката фертилност, както и може да бъде прилагана в асистирани репродуктивни технологии.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Публикуваме резултатите по-долу.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #e31235;">Интересът към PAPA</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Комбинация от аминокиселини, антиоксиданти и витамини, необходими за нормалното възпроизводство и функционалните способности на сперматозоидите е представена в хранителната добавка PAPA от Vital Concept. Положителен ефект след тримесечна употреба е бил наблюдаван във всички спермални показатели, според които се определя диагнозата при разширен спермален анализ. Това е довело до интерес и последващи изпитвания на добавката върху сперматозоиди.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt; color: #e31235;"><strong>Материал и методи</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Участници - група от пациенти (n-24) с изразен мъжки инфертелитет и установени понижения в референтните стойности при един, два или три фактора от проведената разширена спермограма (спермална концентрация, прогресивна подвижност и морфология, съгласно правилника на ЦАР).</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Опитната постановка&nbsp; включва ин-витро култивиране на сперматозоиди с различни концентрации на хранителна добавка.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt; color: #e31235;"><strong>Опитна постановка</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">След проведен първоначален спермален анализ с компютърноасистиран софтуер - CASA, впоследствие сперматозоидите са били градиентно разделени от спермалната плазма.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Така получените спермални проби са били&nbsp; използвани при приготвяне на 4 тестови концентрации и контрола.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><u>Работните разтвори</u> са били със следните концентрации:</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">ПАПА1 : 0,841 mg/1ml;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">ПАПА2: 0,4205 mg/1ml;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">ПАПА3: 0,2102 mg/1ml;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">ПАПА4: 0,1051 mg/1ml;</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Контролният разтвор е съдържал само sperm washing medium</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Инкубирането на сперматозоидите е проведено в продължение на 24-часа при температура 35 &deg;C в термостат. Отчитането на резултатите отново е било проведено с компютърноасистиран софтуер - CASA за прогресивна подвижност, мотелитет, криволинейна и праволинейна спермална скорост и виталност.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt; color: #e31235;"><strong>Резултати</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">Получените резултати са представени като средно-аритметични стойности по-долу в табличен и графичен вид.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;<img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14328/files/image/table1.png" class="aligncenter" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14328/files/image/table2.png" class="aligncenter" /></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 14pt; color: #e31235;"><strong>Изводи и Заключение</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">От проведеното изследване можем да обобщим, че <span style="color: #e31235;"><strong>приложените концентрации от хранителна добавка ПАПА, като цяло повишават стойностите на проследените спермални показатели: прогресивна подвижност, мотелитет, праволинейна и криволинейна скорост и виталност.</strong> </span>Най-ниската използвана концентрация показва най-висока степен на промяна при първите три спермални показателя, докато степента на виталност се повлиява най-добре от използваната най-висока концентрация.</span></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Тези резултати биха могли да се отразят благоприятно и да&nbsp; повлиаят положително върху мъжката фертилност, както и могат да бъдат подходящи за прилагане в асистирани репродуктивни технологии.</strong></span></p> <p><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;<a href="https://vitalconcept.bg/product/papa" target="_blank" rel="noopener"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/14328/files/image/papa-5fda08678e2e8.png" width="334" height="464" class="aligncenter" /></a></span></p>

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки